Husk login-oplysninger *)Glemt password

Vores vision er:

At specielt private aktieinvestorer bliver bedre klædt på til at træffe mere faglige og konsistente beslutninger


Vores mission er:

Vi gør hjemmearbejdet for dig, du sparer tid, bliver mere faglig, træffer bedre beslutninger og tjener flere penge

Peter Ejdesgaard Jeppesen

Vi laver:

1. Aktiemagasin
2. Aktieanbefalinger på danske aktier; P.t. 34 largecap, 23 midcap og 8 smallcaps
3. Vi holder hele universet opdateret for dig
4. Vi sender nyhedsbreve flere gange om ugen, om nyt eller når salg eller købsbegivenheder indtræffer

Om Ai Hitrate og Trackrekord

Ai Hitrate viser vores anbefalingers evne til at ramme rigtigt med en månedsprognose. Er hitrate 50% er prognosen tilfældig. Er hitrate under 50% rammer prognosen oftest forkert. Er hitraten over 50% giver den en valid prognose.

Vi har beregnet en hitrate på alle vores anbefalinger, og har i samme omfang også beregnet en trackrekord. Trackrekord viser anbefalingens evne til at give merafkast i forhold til en køb og hold tilgang på den enkelte aktie. Hvis det fx var Carlsberg beregnes eget afkast siden fx 2002. Herefter beregnes afkaset, hvis man ejede aktien ved køb, men ikke ejede den ved salg. I det fleste tilfælde vil der være et betydeligt merafkast, men kun ved langsigtet anvendelse. Dvs. over flere cykliske op og nedture, som hver isærd typisk er mere end 3-5 år. Jo kortere tidshorisont, fra negativt til ingen merværdi, til jo længere tidshorisont, og store kursudsving meget merværdi. Se tabellen nedenfor, der viser danske largecap vinderaktier siden 2002, samt anbefalingens afkast samt hitrate.

ai hitrate trackrekord

Bemærk at der ved de fleste aktier første er lavet anbefalinger siden 2011, men det har være muligt at lave en backtest derfra. Der er ikke taget højde for udbytter. Nogen aktier har ikke været børnoteret i hele perioden. Andre er blevet splittet. Eller der kan være foretaget store frasalg eller tilkøb osv. Derfor er beregningen ikke eksakt og er ikke revideret af revisor.

aktier-og-investering.dk ApS · Bjørnsonsvej 68, 2500 Valby · Tlf 2588 3001 ·  E-mail aktier-og-investering.dk