Udgivet i

Aktieanbefaling på Brdr. Hartmann

Brdr. Hartmann vil gerne afnoteres fra fondsbørsen. De tilbyder de resterende aktionærer 300 kr. Vi mener prisen burde være mindst 450 kr., og vi stiller vores aktieanbefalingpå Brdr. Hartmann til rådighed for interesserede.

“Jeg ejer selv aktier i Brdr. Hartmann og er derfor på ingen måde uvildig i denne sag. Snarer tværtimod, så har jeg en interesse i at få mindst 450 kr. for mine aktier”, udtaler stifter og direktør fra aktier-og-investering.dk, der siden 2011 har produceret aktieanbefalinger på danske aktier til private investorer. Jeg stiller min aktieanbefaling til rådighed for alle for at være med til at skabe info/viden og holdninger om selskabets potentiale, en evt. afnotering, samt om tilbuddet på 300 kr. er en fair pris.

Kort indledning om selskabet og aktieanbefalingen på Brdr. Hartmann

7. marts 2023 skrev aktier-og-investering blandt andet i vores aktieanbefaling til vores abonnenter: Brdr. Hartmann fik et år 2022  præget af flere markant ekstraordinære forhold i denne turnaround aktie, men man er formentlig på vej til normalisering inden for 2 år.

Brdr. Hartmann løb ind i en storm af en række af ekstraordinære forhold relateret til krigen i Ukraine, stærkt stigende priser på gas, samt stærkt stigende priser på returpap/papir og i det hele taget inflation.

For året stiger omsætningen med 22%, hvad er ganske flot, mens EBIT stiger med 4%, hvad vi også opfatter som flot klaret set i lyset af alle udfordringerne.

Dernæst har året været præget af krigen i Rusland, som betyder at man foretager en stor nedskrivning på 121 mio. kr. over driften, mens man er i gang med en salgsproces af fabrikken.

Året har også givet massiv valutamodvind på specielt sine sydamerikanske aktiviteter. Samt regnskabsteknisk forhold grundet hyperinflation i Argentina, som betyder at man ifølge de internationale regnskabsregler skal foretage nedskrivninger.

Samt stærkt stigende renter, som betyder at når værdierne i regnskabet skal prissættes bliver mindre værd. Og endelig har man indtægtsført en stor post for erstatning grundet brand på fabrikken i Indien. Hartmann foretager alle disse reguleringer over driften, som betyder at selve året ender med underskud.

Vi er alligevel positive på forretningen Brdr. Hartmann, da vi ser en mulig turnaround til normale tider inden for 1-2 år. Nok mest 2 år, da man i 2023 nok fortsat vil opleve valutamodvind og denne gang også fra dollar, og da priserne på returpapir endnu ikke er faldet tilbage til normale forhold. Dernæst er ledelsen i gang med at løfte sine priser efterhånden som tidligere indgåede kontrakter udløber. Og man forventer drift på fabrikken i Indien igen.

Siden da har Brdr. Hartmann opjusteret 2 gange. Læs kommentarer i vores analyse. Se regnskabstabeller. Grafer og estimater. Bemærk vores resultat til analyse er uden ekstraordinære forhold og valutaudsving.

Valuation af Brdr. Hartmann

Ser man på valuation er aktien ifølge vores opfattelse prissat billigt. Markedsværdien endte I 2022 på ca. 2 mia. kr. og plus nettogæld på ca. 940 mio. kr. giver det en EV (Enterprice Value) på små 3 mia. kr. Da EBITDA i 2022 endte på ca. 415 mio. kr. giver det en EV/EBITDA på ca. 7,2 gange. Samt en ventet P/E for 2023 i niveauet 7-8, mens den ventede P/E ifølge vores estimater her er i niveauet 6-7. Historisk er vores normaliserede P/E ca. 17. Bemærk disse estimater er uden ekstraordinær forhold.

Aktieanbefaling på Brdr. HartmannBillede fra en del af aktieanbefalingen på Brdr. Hartmann

Aktien er ifølge vores opfattelse prissat alt for lavt grundet flere forhold.  Aktien er fortsat i sin turaround. Likviditeten er lav på fondsbørsen. Der er lav analysedækning. Ringe medieomtale. De danske midcap selskaber har for året 2023 indtil videre klaret sig dårligt.

Vi ser det dog muligt med endnu en opjustering og som minimum at guidens holder, og hvis den præmis bliver indfriet, at det inden for 3-6 måneder kunne resultere i en kurs i niveauet 450 kr. Det finder vi fair, da beviset for det positive forløb i genskabelse af EBIT margin bliver gentaget, og da prisfastsættelsen er yderst lav. Samt at kursen over 2-3 år kunne stige til mindst 600 kr. Her har vi sat en præmis om normalisering af energipriser og tilsvarende normalisering af prisen på returpapir/pap. Samt at Brdr. Hartmann kan fastholde en EBIT grad i niveauet 12%. 

Ser man længere ud i horisonten vil selskabet formentlig kunne præstere en langt højere vækst end den historiske efterhånden som en transformation væk fra plastik æggebakker over til pap æggebakker for alvor sætter ind. Her taler vi om et stort marked, som Brdr. Hartmann som en dominerende spiller på markedet nemt vil kunne tage andel i.

Download af aktieanbefaling på Brdr. Hartmann

Vi stiller vores aktieanbefaling på Brdr. Hartmann til rådighed for interesserede: aktieanbefaling-brdr-hartmann

Deling af aktieanbefaling på Brdr. Hartmann

Det er også tilladt at dele, tage citater, eller henvise via link til denne side.

Giv din fuldmagt til Dansk Aktionærforning

Ejer du Brdr. Hartman aktier, og skulle du være interesseret i at give fuldmagter til Dansk Aktionærforening, som har planer om at møde op på den kommende ekstraordinære generalforsamling og forsøge at stemme mod forslaget om en afnotering, så gå til denne adresse. Bemærk i den sammenhæng, at jeg sidder i bestyrelsen for Dansk Aktionærforening, og at jeg personligt hjælper til med at indsamle fuldmagter, og jeg som sagt ikke er uvildig.

Kampagne til interesserede abonnenter

Gå til Abonnement og læs mere om priser og produkter