Algoritme Porteføljen fra aktier-og-investering.dk

At undgå store tab giver højere afkast i længden end ved køb og hold.

Algoritme Porteføljen fra aktier-og-investering.dk. er en modelportefølje, der indeholder danske largecap aktier, som er blevet tilvalgt eller fravalgt af den tekniske algoritme fra aktier-og-investering.dk siden 2011.

Grafen viser hvordan 1,468 mio. kr. i modelporteføljen vokser fra januar 2011 til 8 mio. kr. per 22. marts 2022 via algoritmens anbefalinger om køb eller salg, mens de 29 analyserede (C29) largecap aktier ved en køb og hold strategi er vokset til 4,5 mio. kr. og OMXC20 er vokset til 5,5 mio. kr.

Se den akkumulerede udvikling herunder år for år. 

Algoritme porteføljen fra aktier-og-investering.dk

Det interessante er, at merafkastet i modelporteføljen i højere grad er skabt ved fravalg end ved tilvalg. At ikke eje aktier i Salg, og dermed at forsøge at undgå store tab, som fx da Danske Bank per 1. april 2020 er faldet 70% over 2 år, eller da FLS er faldet 61% over 2 år i samme periode, samt ved tålmodigt at følge metoden fra den tekniske algoritme måned for måned over mange år. Tabte penge tager lang tid at genvinde og kræver dernæst ekstra performance i de følgende år. Det er svært.

I grafen herunder ser du investeringraden i modelporteføljen, der svinger mellem at være fra det laveste ca. 17% investeret til at være det højeste ca. 91% investeret i aktier. 91% svarer til, at der var købsanbefalinger på ca. 27 af de 29 largecap aktier og at kontantandelen var 9%.

Algoritme porteføljens investeringsgrad

I tabellen herunder ser du afkastet år for år procentvis og nominelt. 

Algoritmeporteføljen og tabel med afkast

Læs om metoden her
Gå tilbage forsiden

Læs om kampagnetilbuddet: Kun 100 kr./måned i 3 måneder