Modelporteføljen fra aktier-og-investering.dk

Flotte afkast i vores model portefølje med lav investeringsgrad.

Dato: 14-10-2022
Modelporteføljen “Algoritme Porteføljen” fra aktier-og-investering.dk, indeholder danske largecap aktier, som er blevet tilvalgt eller fravalgt af den tekniske algoritme fra aktier-og-investering.dk siden 2011.

Afkast i modelporteføljen

Grafen viser hvordan 1,4 mio. kr. i modelporteføljen vokser fra januar 2011 til 6,8 mio. kr. per 1. oktober 2022 via algoritmens anbefalinger om køb eller salg, mens de 29 analyserede (C29) largecap aktier ved en køb og hold strategi er vokset til 2,7 mio. kr. I samme graf er vist udviklingen i OMXC25 indekset fra 2017, hvor dette indeks blev lanceret.

Se den akkumulerede udvikling herunder år for år.

At undgå store tab giver højere afkast i længden end ved køb og hold.

Det interessante er, at merafkastet i modelporteføljen i højere grad er skabt ved fravalg end ved tilvalg. At ikke eje aktier i Salg, og dermed at forsøge at undgå store tab, som fx da Danske Bank per 1. april 2020 er faldet 70% over 2 år,  samt ved tålmodigt at følge metoden fra den tekniske algoritme måned for måned over mange år gør udfaldet.

Tabte penge tager lang tid at genvinde og kræver dernæst ekstra performance i de følgende år. Det er svært

Også lavere investeringsgrad

I grafen herunder ser du investeringraden i modelporteføljen opgjort per 1. oktober 2022, der svinger mellem at være fra det laveste ca. 17% investeret til at være det højeste ca. 91% investeret i aktier. 91% svarer til, at der var købsanbefalinger på ca. 27 af de 29 largecap aktier og at kontantandelen var 9%.

Den gennemsnitlige investeringsgrad i aktier har været 68%.

Kontantandelen kunne i princippet have været investeret til et renteafkast i obligationer.

I tabellen herunder ser du afkastet år for år procentvis og nominelt.

Læs om metoden her
Gå til forsiden

Læs om abonnementer