At undgå store tab giver højere afkast i længden end ved køb og hold

Dato: 24-07-2023
Grafen viser hvordan 1,4 mio. kr. i modelporteføljen vokser fra januar 2011 til 5,1 mio. kr. per 1. juli 2023 via algoritmens anbefalinger om køb eller salg, mens de 29 analyserede (C29) largecap aktier ved en køb og hold strategi er vokset til 3,2 mio. kr. I samme graf er vist udviklingen i OMXC25 indekset fra 2017, hvor dette indeks blev lanceret, og som er vokset til 4,6 mio. kr.

Merafkast skabes i højere grad ved fravalg end tilvalg

Det interessante er, at merafkastet i modelporteføljen i højere grad er skabt ved fravalg end ved tilvalg. At ikke eje aktier i Salg, og dermed at forsøge at undgå store tab, som fx da Danske Bank per 1. april 2020 er faldet 70% over 2 år,  samt ved tålmodigt at følge metoden fra den tekniske algoritme måned for måned over mange år, gør udfaldet.

Tabte penge tager lang tid at genvinde, og det kræver dernæst ekstra performance i de følgende år. Det er svært.

Merafkastet er skabt ved lav investeringsgrad og lang tidshorisont

Det er også meget specielt, at merafkastet er skabt ved en gennemsnitlig investeringsgrad i aktier på ca. 68%. Det betyder i praksis lavere risiko, og at en evt. kontantandel kunne have været placeret i renter. Se grafen herunder.

Sammenholder man de 2 grafer, vil man også kunne se, at der hvor merafkastet øges, er i perioder hvor aktier falder markant, og hvor algoritmeporteføljen samtidig har en lav investeringsgrad.

Samt at afkastet i gode år enten er på niveau med indekset eller svagt under grundet igen den lave investeringsgrad.

Det kræver altså tålmodighed og lang tidshorisont at skabe merafkast, og forskellen skabes med højest sandsynlighed i perioder, hvor aktier falder meget over lang tid. Gerne mere end 6 måneder. Ved kortvarige dybe V formationer kan der næppe skabes et merafkast.

Tilbage til Algoritme Porteføljen