At undgå store tab giver højere afkast i længden end ved køb og hold

Dato: 14-10-2022
Grafen viser hvordan 1,4 mio. kr. i modelporteføljen vokser fra januar 2011 til 6,8 mio. kr. per 1. oktober 2022 via algoritmens anbefalinger om køb eller salg, mens de 29 analyserede (C29) largecap aktier ved en køb og hold strategi er vokset til 2,7 mio. kr. I samme graf er vist udviklingen i OMXC25 indekset fra 2017, hvor dette indeks blev lanceret.

Se den akkumulerede udvikling herunder år for år.

Det interessante er, at merafkastet i modelporteføljen i højere grad er skabt ved fravalg end ved tilvalg. At ikke eje aktier i Salg, og dermed at forsøge at undgå store tab, som fx da Danske Bank per 1. april 2020 er faldet 70% over 2 år,  samt ved tålmodigt at følge metoden fra den tekniske algoritme måned for måned over mange år gør udfaldet.

Tabte penge tager lang tid at genvinde og kræver dernæst ekstra performance i de følgende år. Det er svært.

Tilbage til Algoritme Porteføljen