Udgivet i

Den nye og cappede modelportefølje Algoritme Porteføljen

aktier-og-investering.dk har lavet en ny version af sin modelportefølje over danske largecap aktier; Algoritme Porteføljen.

En cappet version, der dybest set går ud på, at gøre andelen af Novo Nordisk mindre og andelen af andre selskaber større i modelporteføljen.

Formålet med den nye cappede version er også en ambition om, at rykke modelporteføljen tættere på virkeligheden og at øge anvendelsesgraden for abonnenter, så det i højere grad er muligt at lave en kopi af modelporteføljen. I samme omfang er der udviklet vejledningsdokumenter til abonnenter for at øge udnyttelsesgraden, hvis man ønsker at lave en spejling.

Læs mere om hvorfor, samt hvad det har betydet for afkastet ved at lave en cappet version.

Hvorfor og hvad er en cap version af en portefølje

Vores u-cappede (første version) anviser købs- og salgssignaler primært via vores tekniske algoritme. Ønsker man at følge denne portefølje ejer man Largecap selskaber i optrend/køb, og ejer ikke dem som er i nedtrend/salg.

I vores u-cappede version er alle selskaber opgjort til deres respektive markedsværdier, og her udgør Novo Nordisk ca. 40% af den samlede markedsværdi, mens FLS udgør 0,2%.

Hvis man vil spejle sådan en portefølje og samtidig benytte den som benchmark og fx havde 1. mio. kr. at investere i aktier, skulle man altså købe for 400 tk. kr i Novo Nordisk og for 2 tk. i FLS. Sådan en fordeling i ens egen aktieportefølje er ikke anbefalelsesværdigt.

Men hvis man ønskede at spejle den første version af vores modelportefølje, kunne man så ikke bare lave sine egne markedsvægte? Jo, naturligvis, men så ville det ikke være muligt, at lave en fair sammenligning mellem ens egen portefølje og modelporteføljen.

Vi har derfor udviklet en ny version, hvor Novo bliver cappet til at have en vægt mellem 15-20% måned for måned. Lidt ligesom i OMXC25 cap indekset. Det betyder samtidig, at alle de andre selskaber automatisk får løftet deres markedsvægt. Novo kommer ned på ca. 150. tkr. Eller Genmab stiger fra 3,7% til 5,3%. Altså ca. 53. tkr. Ørsted stiger fra ca. 76 tkr. til 108 tkr. osv.

Effekten af cappet bliver dog samlet set, at abonnenter nemmere kan spejle Algoritme Porteføljen, og det bliver mere fair at kommunikere, hvad præstationerne er.

Vi udskifter samtidig OMXC20 til OMXC25

Vi har hidtil brugt OMXC20 indekset som benchmark, da dette indeks har længst historik, men har så til gengæld haft problemet med den store markedsvægt af Novo Nordisk. OMXC25 cap blev startet i 2017 med det formål at skabe en mere fair benchmark. Dels indeholder det flere largecap selskaber, men her må intet selskab fylde mere end 20%. Sker dette bliver det cappet ned til 15%. Der er nu så meget historik på OMXC25, at vi har valgt at benytte dette indeks fremadrettet.

Men hvad blev konsekvensen for afkastet, når vi foretog en Cap af Novo Nordisk?

I graferne herunder ser du først den u-cappede og dernæst den cappede opgjort per 01-10-2022. Derudover har vi indsat vores nye benchmark OMXC25 i den nye cappede version, hvor den er indekseret fra 2017.

I alle tilfælde performer Algoritme porteføljen markant bedre, mens det som ventet naturligvis får en konsekvens på afkastet, når Novo bliver cappet.

Ved den gamle version er det akkumulerede afkast opgjort per 01-10-2022 steget fra ca. 1,4 mio. kr. i 2011 til ca. 7,9 mio. kr.  01. oktober 2022. Se første graf og røde linje.

I den cappede version stiger 1,4 mio. kr. til 6,8 mio. kr. Se anden graf og røde linje.

Blandt de analyserede 29 largecap selskaber, kaldet C29, er resultatet u-cappet ca. 4 mio. kr. Se første graf. Mens det cappet er 2,7 mio. kr. Se anden graf.

Regner man på merafkastet giver Algoritme Porteføljen 3,9 mio. kr. ekstra end et u-cappet C29. Cappet giver Algoritme Porteføljen 4,1 mio. kr. ekstra.

Den samlede konklusion er, at det cappede afkast uden Novo Nordisk over 11 år reduceres fra 7,9 mio. kr. til 6,8 mio. kr., mens merafkastet i forhold til C29 stiger svagt fra 3,9 til 4,1 mio. kr.

Algoritme Porteføljen

Algoritme Porteføljen

I grafen herunder ser du investeringraden i modelporteføljen opgjort per 1. oktober 2022, der svinger mellem at være fra det laveste ca. 17% investeret til at være det højeste ca. 91% investeret i aktier. 91% svarer til, at der var købsanbefalinger på ca. 27 af de 29 largecap aktier og at kontantandelen var 9%.

Den gennemsnitlige investeringsgrad i aktier har været 68%.

Kontantandelen kunne i princippet have været investeret til et renteafkast i obligationer.

Investeringsgrad i modelporteføljen

Samt afkast vist i tabelform:

Tabel afkast i modelporteføljen

Læs evt. om metode her

Prøv vores intro abonnement:
Start et abonnement med vores aktuelle intro og kampagnetilbud: Betal 100 kr./måned i 3 måneder – i stedet for normal reduceret pris 189 kr./måned i 12 måneder.