Fundamental portefølje

Fundamental modelporteføljen havde første handelsdag 06-01-2023. Vi vil løbende udbygge tabeller og informationerne.

Modelportefølje tager udgangspunkt i vores danske aktieanbefalinger, samt vores lister over kvalitetsaktier og vores lister over langsigtede vinderaktier. Her er udgangspunkt for aktieudvælgelsen udelukkende fundamental. Der vil være en tematisk tilgang for året, og udgangspunktet er at være 100% investeret i modelporteføljen det meste af tiden, samt at foretage få aktiehandler hen over året.

Det er relativt nemt at følge portefølje og lave en kopi, men du bør have en passende faglighed og tid til som minimum at læse vores Aktiemagasin, og forståelse for hvordan man håndterer risiko, samt hvad din risikoprofil er.

Hvis der bliver handlet i porteføljen, vil vi orientere via vores nyhedsbreve eller via SMS.

Tabellen opdateres månedsvis.

21-02-2023. Bemærk Gabriel Holding blev solgt 21. februar til kurs 468 kr. Læs mere om Gabriel Holding. Vi mener ikke at det langsigtede potentiale har ændret sig, men ser kursmodvind på kort sigt, og siger på gensyn til aktien.

Hvordan opbygges en portefølje/pulje hos bankerne
Her er udgangspunktet kontrol og minimering af risiko. Første og vigtigste step er Asset Allocation. Dvs. fordeling mellem aktier og obligationer. Udgangspunktet for lav risiko er 25% aktier og 75% obligationer. Ved højere risiko større aktieandel. Dernæst foretager man en nedbrydning i globale regioner, lande, sektorer og dernæst brancher. Når disse step er udført foretages udvælgelsen af selskaber. Her vil antallet typisk være plus 30. Måske op til 40-50. Dernæst vil banken have forklaret dig, at din investeringshorisont mindst bør være 5 år, men hellere 10 år, samt hjulpet dig med at definere din risikoprofil. Ved denne løsning gør banken alt arbejdet for dig, og du vil næppe blive kontaktet, hvis markederne udvikler sig meget negativt, og du har i grove træk overladt det meste af ansvaret til banken.

Hvordan opbygges en investeringsforening
Den vil typisk have en vinkel. Fx globale aktier. Danske aktier. Formuepleje. Obligationer. Eller temaer som IT osv.  Eller det kan være en indeksfond. Typisk vil formuen være 100% investeret det meste af tiden. Risiko styres underlagt vinklen, men man vil typisk forsøge at nedbryde udvælgelsen ligesom hos en bank og styre risiko med høj spredning i antallet af selskaber. Dvs. mere end 30 selskaber og fx op til 40-50 selskaber. Her kan du selv vælge forening, og her fortager foreningen de aktive valg underlagt formålet. Udvikler markederne sig meget negativt eller ændrer dine personlige forhold sig eller ændrer fx din tidshorisont sig, er ansvaret for at ændre dine dispositioner din egen.

Hvad bør du vide om modelporteføljen Fundamental
Modelporteføljen Fundamental er en smal portefølje på max 20 selskaber, som tvinger os til at være dedikerede i aktieudvælgelsen.

Vi har ikke nedbrudt udvælgelsen i regioner, lande, sektorer, brancher osv., men har udelukkende koncentreret os om aktiv udvælgelse af selskaber. Udvælgelse af hvad vi opfatter som de bedste selskaber ved købstidspunktet, og som indeholder høj grad af forretningsmæssige kvaliteter. Vi er inspireret af vores lister Kvalitetsaktier og Langsigtede vinderaktier, samt af vores aktieanbefalinger. Aktieanbefalinger hvor vi fx leder efter billigt prissatte aktier med forretningsmæssige kvaliteter og stort potentiale. Derfor får man et markant anderledes produkt, som kun har fokus på stockpicking.

Vores benchmark er OMXC25, men vores univers dækker alle Largecap, udvalgte Midcap og enkelte Smallcaps. Samlet et univers på ca. 80 danske børsnoterede selskaber.

Der vil være en tematisk tanke for året, men udvælgelsen vil forsøge at tænke fundamentalt langsigtet, så der som udgangspunkt ikke skal foretages mange handler hen over året. Ambitionen er at være 100% investeret det meste af tiden. En evt. investor kan få hjælp til at reducere eller øge sin investeringsgrad via vores Aktiemagasin og Aktiebarometer og på den måde sænke eller øge sin risiko.

Hvis vi køber aktier fra OMXC25 indekset kan vi benytte samme vægt som der. Her fylder indekstunge papirer som fx Novo Nordisk mellem 15% og 18%. Hvis en evt. investor ikke ønsker så høj eksponering i et enkelt selskab, kan man blot ændre dette selv. Ved investering i Mid- og Smallcap selskaber kan likviditeten på fondsbørsen i nogle tilfælde være lav, som kan påvirke prisdannelsen, og som kan besværliggøre hurtige handler. Hvis man ikke ønsker dette, så anbefaler vi at undlade at købe disse selskaber, men købe noget andet i stedet.

Samlet set betyder metoden, at din risiko vil være højere end ved et traditionelt bankprodukt eller ved køb af investeringsforeninger, men porteføljen har så også et større potentiale for et højere afkast. Du får et markant anderledes og meget stockpicking orienteret produkt. Dernæst får du mere ”Hands on” og kan via vores Aktiemagasin og Aktieanbefalinger selv følge med og danne din egen opfattelse, og du kan selv styre din risiko ved at sænke eller øge din investeringsgrad i aktier. Eller yderligere håndterer din risiko ved at supplere med fx investeringsforeninger eller obligationer.

Vi anbefaler en investeringshorisont, der mindst er 3 år. Selv om ambitionen for porteføljen er få handler hen over året, så er porteføljen ikke tænkt som en køb og hold portefølje.

Porteføljen skal løbende evalueres, og hvis man fx ikke længere ønsker et abonnement, eller fx ikke længere har tid, eller ens tidshorisont har ændret sig, så anbefaler vi at disponere anderledes end ved en kopi af vores portefølje Fundamental.

Ved køb af investeringsrådgivningstimer hjælper vi i den situation gerne med at håndtere den nye fremadrettede situation.

Det er relativt nemt at følge portefølje og lave en kopi, men du bør have en passende faglighed og tid til som minimum at læse vores Aktiemagasin, og forståelse for hvordan man håndterer risiko, samt hvad din risikoprofil er.