Udgivet i

Gratis aktieanbefaling på DFDS

Udfordringer på kort sigt, men stort potentiale på lang sigt.

DFDS blev hårdt ramt af Covid-19 krisen, der både betød lavere fragtmængder og ingen sejlads med færger. Senere betød det store udsving i den økonomiske aktivitet i samfundet og dermed også hos DFDS og langsom tilbagevenden til normal drift på færger. Så kom krigen i Ukraine, som betød stop af ruter i Østersøen til Rusland og Ukraine og højere oliepriser. Altså en masse udfordringer; så hvorfor er DFDS et interessant aktietips? Læs mere i denne aktieanbefaling på DFDS, som er gratis.

Det er vores opfattelse, at mange af de faktorer, der  har plaget ikke bare DFDS, men også rigtig mange andre selskaber, ikke er strukturelle forretningsmæssige problemer. Men at de på lang sigt forsvinder.  Hvis den præmis er rigtig, og at man dernæst forventer, at DFDS kan omsætte på samme niveau og have samme overskudsgrad, som før Covid-19 krisen, så er aktien ifølge vores opfattelse meget billigt prissat.

Forretningspotentialet på lang sigt

Vi ser dog, at det langsigtede forretningspotentiale er langt højere end før Covid-19 krisen, da DFDS imens har tilkøbt flere virksomheder. De tilkøbte virksomheder er målt ved EV/EBITDA ifølge vores opfattelse tilmed købt til meget attraktive priser. Købene tyder også på høj sans for købmandsskab, da man udvider eller lukker ruter alt efter potentialet eller udvider sine forretningsområder via opkøb eller køber sig længere ind i værdikæden. Det er også en del af strategien løbende at købe sig til vækst, hvad derfor må opfattes som noget der vil komme mere af. Vi ser ledelse, organisation og forretning som særdeles veldreven og som stående stærkt i konkurrencen med andre selskaber.

På kort sig

Her har DFDS allerede løbende rapporteret om aftagende volumer og dette forventer vi også vil fortsætte i starten af 2023. Dette vil præge den kommende årsrapport. Ligesom ledelsens forventninger til hele året 2023 nok vil være forsigtig. Derfor venter vi ikke noget væsentligt kurspotentiale på kort sigt.

Risiko

Hvis den ventede økonomiske lavvækst eller de nuværende inflationsproblemer fortsætter langt ind i 2024, så vil der ikke blive frigivet vores præmis om potentiale foreløbig. DFDS er også følsom over for sit højvækstkøb på ruten til Tyrkiet. Eller politisk indblanding på færgeruter med private passagere. Som fx på ruten mellem Frankrig og England.

Valuation og kurspotentiale for DFDS

Vi opfatter DFDS som et godt eksempel på en dansk Largecap vinderaktie, der klarer sig bedre end OMXC20 indekset, men som der ikke er særlig mange danske aktieanalytikere, der dækker eller har opdateret aktieanalyse på. Ifølge Marketscreener er der 3. Den manglende dækning mener vi påvirker valuation nedad. Ligesom den cykliske forretning også kan skræmme nogen væk. Men følger man DFDS med aktieanalyse, hvad vi har gjort siden i mange år, så er det vores opfattelse ,at ledelsen giver ret valide prognoser kombineret med månedsvis rapportering af volumer, hvad gør det muligt at spotte de gode og dårlige perioder.

Vi ser det muligt at udnytte den nuværende foretningsmæssige kursmæssige udfordrende periode til at gøre et langsigtet attraktivt køb i DFDS. Dels fordi DFDS lige har foretaget 2 attraktive opkøb og fordi vi ser det realistisk at de sidste 3 års udfordringer et sted i andet halvår 2023 langsomt vil være overstået.

Vores aktieanbefaling på DFDS viser, at de sidste 10 år er DFDS historisk blevet handlet til en P/E på ca. 17. Måske de næste 5-10 år vil blive lavere grundet måske højere renter. Vores estimat for 2022 viser  ca. 8. Dvs. betydeligt under det historiske gennemsnit. Men holder vores præmis så er det ikke urimeligt at forvente at indtjeningen i årene efter 2023 kan blive markant højere. Er dette rigtigt, så er det vores opfattelse at DFDS har et stort kurspotentiale, som i bedste kan starte med at blive forløst i andet halvår 2023.

Interessekonflikt

Peter Jeppesen, der er stifter og direktør for aktier-og-investering.dk, købte selv DFDS aktier 10. november 2022 og DFDS indgår ved dette skriv også i 2 modelporteføljer hos aktier-og-investering.dk.

Kursgraf og valuation tabel på DFDS

DFDS kursgraf
Fra vores aktieanbefaling på DFDS: Kursgraf og Den tekniske algoritme fra aktier-og-investering.dk
DFDS valuation
Fra vores aktieanbefalinger på DFDS: Tabel med estimat for P/E, anbefalingens trackrekord og valuation

Seneste overskrifter/nyheder i vores aktieanbefaling

10-11-2022. Peter Jeppesen ejer nu denne aktie.
17-11-2022. 3. kvartal. DFDS præsterer vild vækst i 3. kvartal der også indeholdt en opjustering, men samtidig tyder det på, at en eller anden grad af afmatning er på vej. Vi gentager teknisk salg, men gentager også at aktien fundamentalt er yderst billig.
29-12-2022. Foretager endnu et lukrativt opkøb, som dermed igen understøtter vores positive syn på det langsigtede potentiale. Aktien er i simuleret køb

OM DFDS

DFDS blev dannet i 1866 da C. F. Tietgen fusionerede de dengang 3 største danske dampskibsselskaber. Selskabet beskriver sig selv således: DFDS har det største netværk af skibsruter i Nordeuropa, hvor man servicerer både krav fra fragt og passagerer. Man udvikler logistikløsninger i partnerskab med fremstillingsindustrier af tungt gods som biler, metal, papir, skov og kemikalier.

Selskabet har en dominerende markedsposition, hvor 80% af omsætning kommer fra fragttransport, mens den resterende del kommer fra passagerer og logistikforretninger. Derudover ejer DFDS en række havneterminaler.

Der er tale om et meget konjunkturfølsomt selskab med den modvind eller medvind, der nu er forbundet med dette.

Gratis download af aktieanbefaling på DFDS

Download evt. vores aktieanbefaling fra DFDS . Abonnenter kan følge de løbende ændringer i aktieanbefalingen.

Kampagne til interesserede abonnenter

Gå til Abonnement og læs mere om priser og produkter