Hitrate og trackrekord på alle aktieanbefalinger

Alle vores aktieanbefalinger er indeholder en månedsprognose om Optrend eller Nedtrend samt om Køb eller Salg. Alle aktieanbefalinger opdateres mindst én gang om ugen. I regnskabssæsonen oftere. Med månedsprognosen på den aktuelle aktieanbefalinger holder du fx en aktie du ejer, og som der er køb på, måned for måned for måned indtil det modsatte er bevist/anbefalet Salg.

Hitrate viser vores aktieanbefalingeres evne til at ramme rigtigt med månedsprognosen om fx Salg eller Køb. Er hitrate 50% er prognosen tilfældig. Er hitrate under 50% rammer prognosen oftest forkert. Er hitraten over 50% giver den en valid prognose.

Trackrekord viser aktieanbefalingens evne til at give merafkast i forhold til en køb og hold tilgang på den enkelte aktie. Køb og hold kunne fx være Carlsberg; hvad har kursudviklingen været siden 2002. Trackrekord beregnes som, at man ejede aktien ved køb, men ikke ejede den ved salg. Altså har aktieanbefalingen givet merværdi. I det fleste tilfælde vil der være et betydeligt merafkast ved aktieanbefalingerne, men kun ved langsigtet anvendelse. Dvs. over flere cykliske aktieopture og aktienedture, som hver især typisk er mere end 3-5 år. Ved korte tidshorisonter som fx 1-3 måneder og flad kursudvikling, vil der formentlig ikke være merværdi. Ved lange tidshorisonter fra over 6 måneder og ved store kursudsving vil merværdien øges mere og mere. Se tabellen nedenfor, der viser danske largecap vinderaktier siden 2002, samt aktieanbefalingernes afkast med deres historiske hitrate.

De langsigtede vinderaktier. Kilde aktier-og-investering.dk

Bemærk at der ved de fleste aktier første er lavet aktieanbefalinger siden 2011, men det har være muligt at lave en backtest derfra. Der er ikke taget højde for udbytter. Nogen aktier har ikke været børsnoteret i hele perioden. Andre er blevet splittet. Eller der kan være foretaget store frasalg eller tilkøb osv. Derfor er beregningen ikke eksakt og er ikke revideret af revisor.

Læs også om:
Investeringsfilosofi
Markedsportefølje
Resultater
Metode og beslutninger
Gå til forside

Prøv et gratis introabonnement i 2 måneder