Metode og beslutninger

Alle vores aktieanbefalinger er bygget op efter samme skabeloner og følger samme fastsatte præmisser, modeller og metoder.

Det betyder, at når du ved en given aktie fx har en købsanbefaling, så vil konklusionen de efterfølgende måneder være truffet på samme præmisser, og når anbefalingen på et tidpunkt bliver til salg, så vil det også her være samme præmis.

Dermed sikres et konsistent og metodemæssigt beslutningsgrundlag, så du træffer dine beslutninger på det samme grundlag igen og igen.

Det betyder også, at vi kan sammenligne og rangordne aktier ud fra ensartede præmisser som dermed giver et mere korrekt og fair beslutningsgrundlag.

Læs også om:
Investeringsfilosofi
Algoritme Porteføljen
Hitrate og Trackrekord
Gå til forside

Læs om abonnementer