Opstart af portefølje

Og baggrund for aktieudvælgelsen.

10. november 2022

Udgangspunktet for porteføljen har været at skabe en aggressiv tilgang med indhold af kursmæssigt hårdt ramte selskaber, hvor jeg har vurderet at forretningen indeholder høje kvaliteter med inspiration fra mine 2 lister Langsigtede vinderaktier og Kvalitetsaktier.

Samt at bygge en portefølje som ved købstidspunktet var contrarian køb for at understøtte den aggressive tilgang.

Alle selskaber har en række fællesstræk. De var alle i teknisk salg. De havde alle en stor negativ margen. Dvs. de ifølge den tekniske algoritme på købstidspunktet var i niveauet 10% eller mere fra at ændre konklusion fra nedtrend til optrend. Punkter som understøtter en contrarian tilgang.

Hovedparten befinder sig i den øverste halvdel af listen Langsigtede vinderaktier. Hovedparten befinder sig i Listen Kvalitetsaktier for at understøtte fundamentale potentialer. Alle selskaber har fundamentalt det til fælles, at de har vist, at de kan skabe høj forretningsmæssig vækst. Alle har stærke konkurrencemæssige produkter. De har ifølge min opfattelse en dygtig organisation og ledelse. De fleste er i stand til at vinde markedsandele. De fleste foretager jævnligt opkøb, som de er gode til at integrerer, der kan give ekstra vækst. Hovedparten af selskaberne skaber høj fri likviditet fra driften, og hovedparten kan ofte selv finansiere deres opkøb.

Alle er selskaber, der havde fået udsædvanligt mange kurssmæk, men hvor jeg har vurderet, at det langsigtede forretningspotentiale fortsat kan genetableres. De fleste selskaber er ifølge min opfattelse ramt af midlertidigt forretningsmæssige udfordringer, der er relateret til efterdønninger af coronakrisen, ramt af energikrisen, fragtpriser, komponentmangel og inflation i fx råvarepriser og nu måske også en kommende recession. Men forhold der formentligt ikke er vedvarende strukturelle forretningsmæssigt selskabsspecifikke problemer.

GN Store Nord er her en undtagelse, da den store gæld måske kan skabe forretningsmæssige udfordringer. Jeg kunne der have valgt at købe Demant i stedet, der nok er en mere sikker hest ud fra ovennævnte betragtninger, men valgte et ekstra sats ved GN Store Nord.

Chemometec er der ved dette skriv ikke en fundamental analyse på. Det vil der komme.

Der er blevet fravalgt selskaber med defensive takter som Coloplast, Chr. Hansen, Novo Nordisk, Novozymes, Tryg, Topdanmark, Carlsberg, ISS, Jeudan, STG og banker for at understøtte min aggressive profil. Samt fravalg ud for tanken om, at tvinge mig selv til ikke at eje for mange selskaber, men dog have en minimum spredning. Dvs. helst ikke under 10 og helst ikke over 20 selskaber.

Den tematiske tilgang er en række præmisser om, at centralbankerne får inflationen under kontrol i løbet af 2023. Der kommer formentlig en global økonomisk afmatning. Herefter vil renterne igen blive sænket. Nok kun ganske svagt, men nok til at næste økonomiske opsving kan starte. Formentlig et svagt opsving markedsmæssigt, men som på selskabsniveau kan blive stort, hvis problemerne her er reduceret omkring energikrisen, fragtpriser, komponentmangel og inflation i fx råvarepriser. Det kunne både betyde øget omsætning, men også markant højere marginer. Holder præmissen for den tematiske tilgang ikke, så har denne portefølje nogle udfordringer. Derfor indeholder porteføljen også en kortsigtet risiko, der inden for 1-4 år vil være højere end normalt for disse selskaber i et længere historisk perspektiv.

Alle selskaber er valuations mæssigt formentlig også presset ned af det høje rentemiljø. Det er ikke givet, at de fx inden for de næste 10 år kan genskabe de forrige 10 års niveau af P/E, men jeg forventer, at de kan genskabe det meste. Måske fratrukket 10-15% relateret til et højere fremtidigt renteniveau.

Udover nedenstående køb har jeg yderligere 3-4 midcap aktier på min kandidatliste, der måske vil blive købt de kommende uger, alt efter hvordan jeg vurderer udviklingen på markederne. Der er flere midcap aktier og enkelte smallcapaktier end de 3-4 midcaps, som bestemt også har min interesse. Der er ifølge min opfattelse masser af konjunkturfølsomme selskaber her med stort forretnings- og kurspotentiale i gode tider. Kurspotentiale der ifølge min opfattelse vil være højere end ved largecap aktier.

Gå tilbage til Peters Portefølje