Peters tidligere strategi

Fra perioden efteråret 2020 til 26. november 2021. Erstattet af strategirevidering 04-02-2022.
Indledning: I nedenstående dokument er publiceret en version af Peter Ejdesgaard Jeppesens aktiestrategi, som er tilpasset til abonnenter. Formålet er dels at skabe gennemsigtighed for abonnenter, men også for at abonnenter kan finde inspiration til, hvordan en strategi kunne se ud, samt til at give indsigt i præmisserne bag opbygningen af Peter Jeppesens aktieportefølje, samt præmisserne bag aktieudvælgelsen. Dokumentet er publiceret 18-10-2021 og vil mindst én gang om året blive evalueret, men det kan også ske oftere, og undervejs i processen vil dokumentet blive udbygget, eller der kan ske tilpasninger. 

Peter Ejdesgaard Jeppesen er født i 1961 og med baggrund i hans forventninger til pensionsalder, formue, arv, beskatning og jobønsker er hans tidshorisont for aktieinvesteringer mere end 10 år. Følgende strategi forholder sig kun til den del af formuen, som kan placeres i aktier. 

Han benytter flere banker, og der vil både være tale om pensions- og frie midler. Der vil dog kun i mindre grad blive taget hensyn til forskelle i beskatning. Derfor betragtes de forskellige konti og depoter som én samlet aktieportefølje. 

Da Peter Ejdesgaard Jeppesen driver firmaet aktier-og-investering.dk, er uddannet fra CBS (Copenhagen Business School) i økonomistyring, og har haft job i den finansielle sektor relateret til aktie- og makromarkedet siden 1995, har han vurderet sin egen faglighed til at kunne håndtere investering i enkeltaktier. 

Peter Ejdesgaard Jeppesen vurderer også, at han har tid til at følge markederne og de enkeltaktier, som han vil investere i dagligt, og han forventer, at han vil kunne gøre dette i hele sin investeringshorisont. 

Hans informationskilder kommer fra egne analyser, fra Dagbladet Børsen eller andre lignende finanskilder, samt fra en lang række af finansielle portaler på Internettet, nyhedsbreve, samt aktieanalyser fra banker, samt regnskaber fra de enkelte selskaber osv. 

Formuen forventes at vokse med indskud og løbende afkastudvikling, men afkastudviklingen har størst betydning for den nominelle udvikling. Derfor skal der tages hensyn til dette ved håndtering af risiko. 

Omkring risikoprofil kan der accepteres 15% fald i porteføljen inden for et år. Dette er lavere end, hvad der historisk er sandsynligt. For at håndtere dette og den generelle risiko, samt præmisserne i de ovenstående afsnit, samt for at arbejde metodemæssigt er der defineret:

 • 1. Den grundlæggende filosofi er at realisere sine tab og lade sine profitter løbe. 
 • 2. Metodemæssigt anvendes som udgangspunkt konklusionerne fra den Tekniske algoritme fra aktier-og-investering.dk, til primært at eje aktier i optrend, samt sælge aktier der går fra optrend til nedtrend. 
 • 3. Denne metode skal forsøge at undgå for store tab på enkeltaktier. Den følger princippet om momentum. Samt via Aktiemagasinet at definere de langsigtede cykliske vendepunkter i den globale økonomi. Analyser fra aktier-og-investering.dk viser, at en aktiehøjkonjunktur typisk varer i 25 måneder, mens en aktielavkonjunktur typisk varer 9 måneder. 
 • 4. Dernæst ved at sænke investeringsgraden i aktielavkonjunkturer defineret via Aktiemagasinet og den dertilhørende Tekniske algoritme og metode. 
 • 5. Ved aktiekorrektioner kan aktier der ændrer sig til nedtrend erstattes af nye køb, men ved aktielavkonjunkturer erstattes aktier, der ændrer sig til nedtrend ikke med nye køb. Derved sænkes investeringsgraden automatisk. 
 • 6. Dernæst at mindske risikoen ved at sprede antallet af aktier i porteføljen, men kun til niveauet 15 aktier i en normal situation, og helst ikke meget mere, da der ønskes en dedikeret selskabsudvælgelsesproces. 
 • 7. Samt i den sammenhæng ved, at én aktie helst ikke bør fylde mere end 15-20% af den samlede sum dedikeret til aktier, men også ved at antallet af aktier kan godt falde til fx 0 aktier i kortere perioder af aktielavkonjunkturer. 8. Ellers er ambitionen at være 100% investeret i så megen tid som muligt. 
 • 9. Der kan i sjældne tilfældes anvendes kontrarian metoder. Det kunne være at købe og holde enkelt aktier ud fra et rent fundamentalt princip. Eller, hvis der er ledige kontanter, at købe et sted i bunden af aktielavkonjunkturer, før optrend. Eller at benytte instrumenter som bear eller guld.
 • 10. Der kan i sjældne tilfælde vælges gearing af de frie midler. Dog helst ikke mere end 2 gange af summen af frie midler, som ved denne status 18. oktober 2021 udgør i niveauet 15-20% af porteføljen. 
 • 11. Da der ønskes høj indsigt i de enkelte selskaber, købes der kun danske aktier, men der købes til gengæld både Large-, Mid- og Smallcap.
 • 12. De enkelte selskaber udvælges ud fra fundamentale principper.
 • 13. Der vælges et gennemgående tema i perioder. Ved denne status 18. oktober 2021 har temaet siden oktober 2020 været, at eje value, banker, industri, byggeri/materialer, transport, energi og forbrug. Samt at forsøge at undgå aktier med høj prisfastsættelse, der er rentefølsomme, eller aktier som bliver betragtet som stabile og trygge som fx medicinal eller forsikring.
 • 14. Peter Ejdesgaard Jeppesen har derudover en ambition og vision om, at porteføljen skal indeholde en stor del af De langsigtede vinderaktier og med tiden Kvalitetsaktier defineret af aktier-og-investering.dk.
 • 15. Han har også et ønske og en ambition om, at forsøge at købe ved korrektioner og aktielavkonjunkturer, hvis dette er muligt, da dette i givet fald kan øge det langsigtede afkast markant. 
 • 16. Strategien vil blive udbygget med aktuelle købskandidater, der løbende skal tjene som inspiration og argumentation for et evt. køb. 
 • 17. Samt argumenter for køb/salg ved hvert enkelt selskab, der skal fungere som en logbog.